<b id="df5f3"><form id="df5f3"><td id="df5f3"></td></form></b>
<u id="df5f3"><dl id="df5f3"><dfn id="df5f3"></dfn></dl></u>
 • <source id="df5f3"><mark id="df5f3"><noframes id="df5f3"></noframes></mark></source>
 • <video id="df5f3"><div id="df5f3"><i id="df5f3"></i></div></video>
  <small id="df5f3"><kbd id="df5f3"></kbd></small>
 • <u id="df5f3"></u>
  <video id="df5f3"></video>
  <u id="df5f3"><sub id="df5f3"><dl id="df5f3"></dl></sub></u>
    <mark id="df5f3"></mark>
  1. <mark id="df5f3"><noframes id="df5f3"><u id="df5f3"></u></noframes></mark>
  2. <b id="df5f3"></b>

   金融界首页>行情中心>伊利股份> 核心指标

   -

   -
   (-%)
   当前价  
   当前价  
   当前价  

   核心指标个股查询:

   历史数据 最近四期 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年
   报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
   盈利指标 公司 沪深300 行业 公司 沪深300 行业 公司 沪深300 行业 公司 沪深300 行业
   毛利率 34.44% 32.16% 31.96% 30.62% 33.8% 32.91% 36.81% 34.93% 33.92% 37.4% 35.3% 33.53%
   营业利润率 13.56% 17.68% -4.16% 9.25% 20.5% 10.08% 11.07% 22.16% 8.63% 11.3% 22.7% 4.93%
   净利率 11.35% 15.51% -6.85% 7.93% 18.66% 7.41% 9.41% 20.51% 5.77% 9.45% 20.9% 2.07%
   偿债指标
   流动比率 1.11 2.21 3.68 1.16 2.04 3.47 0.85 2.15 4.04 0.88 2.18 3.95
   速动比率 0.91 1.77 2.8 0.95 1.64 2.59 0.7 1.73 3.02 0.73 1.77 2.94
   权益乘数 2.21 3.51 1.83 2.09 3.4 1.84 2.34 3.38 1.9 2.68 3.39 1.88
   运营能力
   资产收益率 3.56% 2.56% 2.15% 11.65% 11.1% 8.13% 12.01% 7.95% 7.23% 7.83% 5.83% 5.12%
   净资产收益率 6.88% 2.14% 2.24% 18.25% 1.21% 8.65% 22.76% 12.43% 8.6% 16.52% 8.78% 6.2%
   周转率
   应收账款周转率 12.75 107.99 303.29 61.61 192.06 404.94 44.63 135.8 287.75 28.3 78.03 175.02
   存货周转率 2 69,724.88 1.29 9.28 18.24 5.79 8.08 13.08 4.58 4.92 8.46 2.87
   总资产周转率 0.28% 0.14% 0.19% 1.28% 0.61% 0.83% 1.1% 0.45% 0.62% 0.71% 0.3% 0.42%
   盈利指标   偿债指标
    
   运营能力   周转效率
    
   排名前十排名后十
    
   估值指标 公司 行业 排名 沪深300 排名 沪深两市 排名
   PE(TTM)  18.86  244.92  215.59  77  442.52  204 
   PE-扣除非经常损益(TTM)  24.49  142.5  12  166.43  89  184.89  285 
   扣除非经常损益
   5年PE最大值 
   53.88  978.66  18  783.64  107  1,849.25  326 
   扣除非经常损益
   5年PE最小值 
   20.65  32.65  33  19.96  217  100.32  1063 
   P/S市销率(TTM)  1.62  29.21  11  3.59  119  35.9  482 
   P/B市净率(MRQ)  4.79  5.9  61  2.66  262  8.08  1652 
   P/CF市现率(TTM)  8.93  71.22  38.15  77  229.3  234 
   基金持股数占流通股本占比  0.01  0.03  51  0.03  152  0.03  1485 
    
   增长指标 公司 行业 排名 沪深300 排名 沪深两市 排名
   收入(TTM),亿元 131.1 14.4 2 164.9 67 24.26 87
   收入(MRQ)同比增长率 13.64 18.26 45 19.88 141 29.08 1753
   收入(TTM)同比增长率 11.82 6.52 26 10.3 117 157.32 1102
   收入(TTM)3年平均增长率 13.1 5.49 23 105 12 22.22 754
   每股收益(TTM) 1.85 0.61 7 0.65 19 0.37 52
   每股收益(MRQ)同比增长率 36.84 20 168 -38.82 91 68.52 712
   每股收益(TTM)同比增长率 93.22 -78.46 3 -16.98 20 7.85 220
   每股收益(TTM)3年平均增长率 22.91 14 -4 -7.61 38 -1.35 333
   亚洲国产精品久久艾草