<b id="df5f3"><form id="df5f3"><td id="df5f3"></td></form></b>
<u id="df5f3"><dl id="df5f3"><dfn id="df5f3"></dfn></dl></u>
 • <source id="df5f3"><mark id="df5f3"><noframes id="df5f3"></noframes></mark></source>
 • <video id="df5f3"><div id="df5f3"><i id="df5f3"></i></div></video>
  <small id="df5f3"><kbd id="df5f3"></kbd></small>
 • <u id="df5f3"></u>
  <video id="df5f3"></video>
  <u id="df5f3"><sub id="df5f3"><dl id="df5f3"></dl></sub></u>
    <mark id="df5f3"></mark>
  1. <mark id="df5f3"><noframes id="df5f3"><u id="df5f3"></u></noframes></mark>
  2. <b id="df5f3"></b>

   金融界首页>行情中心>安妮股份> 利润分配表摘要

   -

   -
   (-%)
   当前价  
   当前价  
   当前价  

   利润分配表摘要个股查询:

   单位:亿元

   历史数据 最近四期 2021 年 2020 年 2019 年
   报告期 2021-09-30 行业排名 2021-06-30 行业排名 2021-03-31 行业排名 2020-12-31 行业排名
   营业总收入 2.66 318 1.65 319 0.86 284 3.35 324
   营业总成本 106.1 68 106.72 66 108.12 94 114.97 29
   营业收入 2.66 318 1.65 319 0.86 284 3.35 324
   营业利润 6.78 220 7.77 194 7.41 161 -186.14 369
   利润总额 -94.82 309 -94.38 292 -105.01 246 -- 0
   净利润 0.15 282 0.11 272 0.06 219 -6.23 356
   归属母公司股东的净利润 112.12 23 110.83 24 110.16 30 -- 0
   息税前利润EBIT 0.2 280 0.14 271 0.08 222 -6.18 356
   息税折旧摊销前利润EBITDA -- 0 0.2 284 -- 0 -6.01 357
   营业总收入   营业总成本
    
   营业收入   营业利润
    
   利润总额   净利润
    
   归属母公司股东的净利润   息税前利润EBIT
    
   息税折旧摊销前利润EBITDA  
    
   亚洲国产精品久久艾草